Đồng Tháp: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, giải quyết dứt điểm

Thứ Tư, 04/05/2022, 07:23 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua đó, kịp thời giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở, không để công dân khiếu nại vượt cấp.
 
Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh
Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh
    Toàn tỉnh tổ chức tiếp 1.100 lượt với 1.178 người trong quý I/2022, trong đó tiếp thường xuyên 949 lượt với 1.024 người; thủ trưởng các ngành, các cấp tiếp 151 lượt với 154 người. Tổng số đơn tiếp nhận là 726 đơn, trong đó số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý là 557 đơn với 487 vụ việc, gồm 225 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo và 321 đơn kiến nghị, phản ánh.
 
    Trong 123 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền có 62 vụ việc, đã giải quyết đạt tỷ lệ 50%. Toàn tỉnh đã ban hành 33 quyết định giải quyết khiếu nại được các đơn vị tổ chức thực hiện xong; đã giải quyết 2/3 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền.
 
    Trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tham mưu và giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại kéo dài, tiếp tục tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật, chấm dứt khiếu nại; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
                                                                                Ngọc Thành
.