Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang: Phối hợp trong công tác phòng ngừa tham nhũng, xử lý các vụ việc

Thứ Sáu, 29/04/2022, 15:36 [GMT+7]
    Ngày 26/4/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 
 
    Tham dự lễ ký kết có đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban xây dựng đảng, cán bộ chủ chốt hai cơ quan. 
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị
Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị
    Quy chế phối hợp gồm các nội dung như: Nghiên cứu, đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy những quan điểm, định hướng, triển khai thực hiện những chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất về chủ trương, định hướng chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh… 
 
    Trước đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang cũng đã  ký kết Quy chế phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang với những nội dung: Tổ chức việc theo dõi, nắm tình hình và tham mưu xử lý các tình huống chính trị tại địa phương; các vụ việc, vụ án liên quan đến an ninh, quốc phòng; các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí; các vụ việc, vụ án hình sự, hành chính, kinh tế được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; Nghiên cứu, đề xuất những vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; nghiên cứu, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân về các vấn đề an ninh, quốc phòng, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để dự báo tình hình, kịp thời tổng hợp phản ánh, kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, ý kiến chỉ đạo…
 
    Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế Phối hợp giũa các đơn vị sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng và hạn chế mức thấp nhất các vụ việc vi phạm pháp luật. Ông Lê Văn Nưng đề nghị, trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị cần chủ động rà soát, bổ sung và phối hợp xử lý theo thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế địa phương... 
Phan Xuân Quí
(Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang)
.