Đắk Nông: Một số kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I/2022

Thứ Sáu, 29/04/2022, 07:21 [GMT+7]
    Trong quý I/2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cơ quan khối nội chính tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các đơn vị, địa phương đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác để tham mưu kịp thời, xử lý các vụ án, vụ việc...
 
    Hoạt động của các cơ quan tư pháp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và trên tinh thần cải cách tư pháp; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đúng trọng tâm, trọng điểm, hoạt động kiểm tra, rà soát, thẩm định văn bản hiệu quả được nâng cao, hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp đáp ứng nhu cầu của nhân dân và cơ quan, tổ chức. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện. 
 
Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Đắk Nông quý I/2022
Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Đắk Nông quý I/2022
    Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quý I, tình hình an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Một số vụ việc giải quyết còn kéo dài, chưa dứt điểm. Công tác giải quyết một số vụ khiếu nại, tố cáo, một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo còn chậm…
 
    Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan chức năng cần chủ động nắm tình hình an ninh ngoại biên; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn; làm tốt công tác giải quyết đơn thư của công dân. 
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường. Các Chương trình công tác trọng tâm Cải cách tư pháp, giai đoạn 2021-2026, Chương trình Cải cách tư pháp năm 2022, Chương trình phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022 tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
                                                                                         Quỳnh Hoa
.