Khánh Hòa: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021

Thứ Tư, 27/10/2021, 06:18 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2021, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và Chính phủ; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp, các ngành chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
    Cơ quan điều tra thụ lý điều tra 1.269 vụ/2.118 bị can, kết thúc điều tra 719 vụ/1.374 bị can, tạm đình chỉ điều tra 106 vụ, đang thụ lý 460 vụ. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 1.245 vụ/2.189 bị can; thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố 699 vụ/1.392 bị can, đã giải quyết 618/1.226 vụ, đạt 88,4%. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 5.774 vụ, việc; trong đó, án hình sự là 1.167 vụ/2.528 bị cáo; án dân sự 4.517 vụ, việc; án hành chính 90 vụ, việc. Tổng số án đã giải quyết: 3.955/5.774 vụ, việc, đạt 68%. Cơ quan thi hành án dân sự đã thụ lý 12.016 việc, với số tiền trên 2.974 tỷ đồng; đã giải quyết xong 6.622 việc/8.973 việc có điều kiện thi hành, đạt 73,8%; về tiền đã thi hành 839,48 tỷ đồng/1.988,41 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt 42,22%, số việc, tiền chuyển sang kỳ sau là 5.394 việc/2.135,13 tỷ đồng.
 
Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021
Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021
    Ngành Thanh tra triển khai 44 cuộc thanh tra hành chính; đã ban hành 28 kết luận thanh tra tại 61 đơn vị; đang tiến hành 16 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về tài chính số tiền 13 tỷ 103 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 11 tỷ 210 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính 1 tỷ 891 triệu đồng; đã xử lý kỷ luật 01 cá nhân, kiểm điểm, rút kinh nghiệm 22 tổ chức, 09 cá nhân để xảy ra sai phạm. 
 
    Toàn tỉnh đã thực hiện 46 cuộc kiểm tra đối với 108 đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; 36 cuộc kiểm tra đối với 94 đơn vị về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, có 02 trường hợp sai phạm với tổng số tiền đã thu hồi là 21,8 triệu đồng; 66 cuộc kiểm tra đối với 71 đơn vị về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; cấp thẩm quyền đã ra quyết định kỷ luật đối với 03 trường hợp bằng hình thức khiển trách; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 352 trường hợp; xử lý 01 trường hợp công chức vi phạm quy định về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. 
 
    Chín tháng năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp cũng ban hành kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2021. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tích cực thực hiện trợ giúp pháp lý qua các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Số vụ việc được tư vấn pháp luật là 05 vụ việc/05 người; tham gia 22 phiên tòa hình sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 22 đối tượng được trợ giúp pháp lý.
Bình Tuyến
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa)
.