Thái Nguyên: Giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Thứ Sáu, 06/08/2021, 14:28 [GMT+7]
    Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, ngay từ đầu năm 2021, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp; triển khai thực hiện Công điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, phát biểu tại buổi tiếp công dân, tháng 7/2021
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, phát biểu tại buổi tiếp công dân, tháng 7/2021
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; trong đó có nội dung chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các khiếu nại, tố cáo của công dân. 
 
    Thực hiện việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 28/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.
 
    Thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra trực tiếp việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 11- QĐi/TW của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ và người đứng đầu cấp ủy.
 
    Để kịp thời tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân theo quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiện toàn Tổ công tác giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Tổ giúp việc. Từ đầu năm đến nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện 06 cuộc tiếp dân để xử lý giải quyết các vụ việc liên quan đến đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 
    Sau buổi tiếp dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp dân để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết các đề nghị của công dân đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đến nay, 03/06 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, 03 vụ việc đang trong thời hạn giải quyết. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhận được 788 đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; đã xử lý 788/788 đơn, đạt 100%; trong đó, giao các cơ quan chức năng tham mưu xử lý, giải quyết 437 đơn, hướng dẫn, trả lời công dân 45 đơn, lưu 306 đơn do không đủ điều kiện xử lý theo quy định của pháp luật. Trong kỳ, bí thư cấp ủy cấp huyện đã tổ chức 24 cuộc tiếp dân, bí thư cấp ủy cấp xã đã tổ chức 949 cuộc tiếp dân.
 
    Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tuyên truyền, vận động công dân có đơn, thư khiếu nại, tố cáo kéo dài đã được các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đúng quy định của pháp luật chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật, tự nguyện chấm dứt khiếu nại, tố cáo.
Tuệ Minh
.