Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng: Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Hai, 02/08/2021, 07:29 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng chủ động chủ trì, phối hợp đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính, các huyện ủy, thành ủy thường xuyên rà soát, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Trung ương về an ninh, quốc phòng, tranh tra, tư pháp, kiểm soát, tòa án, thi hành án và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn; ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021, đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành.
 
    Tổng hợp báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2020 và quý I/2021; tổng kết 03 nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng gồm; Nghị quyết về xây dựng lực lượng Công an xã, giai đoạn 2016-2020; nghị quyết về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2016-2020 và nghị quyết về lãnh đạo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giai đoạn 2016-2020.
 
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng làm việc với Huyện ủy Hạ Lang kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện (tháng 7/2021)
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng làm việc với Huyện ủy Hạ Lang kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện (tháng 7/2021)
    Nghiên cứu đánh giá, phân loại, tổ chức họp với các cơ quan chuyên môn về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát các vụ việc nổi cộm và ưu tiên tham mưu, đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân theo Quy định số 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị; đã tiếp nhận 21 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; đã giải quyết 21 đơn; trong đó, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 13 đơn, trả lời công dân 08 đơn; cử cán bộ, công chức tham gia Ủy ban Bầu cử tỉnh và Tiểu ban Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Phối hợp với Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Cục Thuế tỉnh đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng giải quyết đối với 02 vụ án, vụ việc các doanh nghiệp liên quan đến vụ mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế; vụ việc khiếu nại, tố cáo và yêu cầu phục hồi chức cho cán bộ công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng; xem xét, giải quyết một số vụ việc, vụ án liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo đúng quy định pháp luật. 
 
    Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nắm tình hình công tác đảm bảo an ninh quốc gia, biên giới, nội địa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dân tộc, tôn giáo; xuất nhập hàng hóa, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh tham gia đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.
 
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nội chính xây dựng và thẩm định trên 18 văn bản về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành; tiếp nhận thẩm định 31 hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; qua xem xét, nghiên cứu hồ sơ cán bộ bổ nhiệm, đều đáp ứng tiêu chuẩn theo yêu cầu; lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng theo quy định, không có đơn thư tố cáo hành vi tiêu cực, tham nhũng.
 
    Tham mưu Thường trực tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021; chỉ đạo các cơ quan tư pháp xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm 2021.
 
    Báo cáo tiến độ thực hiện việc xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, giải quyết; đã thực hiện xong kiến nghị của  Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, kiến nghị xử lý đối với 02 vụ việc, 01 vụ án từ năm 2020; báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm theo Kết luận số 64-KL/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Cao Bằng. 
Cù Tất Dũng
.