Bình Định: Kết quả công tác Nội chính, Phòng chống tham nhũng và Cải cách tư pháp tháng 7/2021

Thứ Năm, 05/08/2021, 05:54 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy và chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác chống dịch Covid-19, trong đó, chỉ đạo xử lý nghiệm các hành vi vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh. Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các địa phương chỉ đạo các cơ quan nội chính tập trung thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trong đó, tăng cường xử lý các loại tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng … đồng thời chỉ đạo giải quyết một số vụ án, vụ việc nổi cộm; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân theo quy định.
 
Một cuộc tiếp công dân theo định kỳ của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định
Một cuộc tiếp công dân theo định kỳ của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định
    Các lực lượng chức năng duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; cử lực lượng, phối hợp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Các cơ quan nội chính tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
 
    Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, điều tra 103 vụ/167 bị can, kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 61 vụ/107 bị can. Tiếp nhận, thụ lý 625 tin báo, tố giác tội phạm, đã giải quyết 147 tin. Hiện đang xác minh giải quyết 478 tin.
 
    Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thụ lý kiểm sát 630 tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đã xử lý, giải quyết 143 tin, ban hành 150 yêu cầu kiểm tra, xác minh. Qua hoạt động kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố án hình sự, đã ban hành 40 yêu cầu điều tra, 1 kiến nghị; đã truy tố 42/87 vụ, đình chỉ 2 vụ/2 bị can.
 
    Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 2.497 vụ án, vụ việc các loại, đã giải quyết 510 vụ án, vụ việc; trong đó, đã thụ lý, giải quyết, xét xử 80/212 vụ án hình sự với 140/402 bị cáo, 117/1.370 vụ việc dân sự, 2/61 vụ án hành chính, 311/854 vụ án hôn nhân, gia đình và người chưa thành niên.
 
    Sở Tư pháp tham gia góp ý 18 dự thảo văn bản, thẩm định 42 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cấp 365 phiếu lý lịch tư pháp cho công dân. Tổ chức 1 cuộc thanh tra và 1 cuộc kiểm tra tại 02 Văn phòng Công chứng. Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh và các Chi nhánh trợ giúp pháp lý cho 174 người/174 vụ việc; trong đó, tham gia tố tụng 27 vụ việc.
 
    Thanh tra tỉnh tiếp nhận 27 đơn khiếu nại, kiến nghị và 12 đơn tố cáo, phản ánh; qua xử lý, đã có văn bản hướng dẫn 14 đơn khiếu nại, chuyển 4 đơn tố cáo; lưu 13 đơn khiếu nại, kiến nghị và 8 đơn tố cáo, phản ánh. Trong kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao thụ lý, kiểm tra, rà soát 4 khiếu nại, tố cáo; Thanh tra tỉnh đã có văn bản báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với 9 vụ việc.
 
    Trong tháng 7/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh; xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; xây dựng Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; kế hoạch thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
    Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý II và nhiệm vụ công tác quý III/2021; phối hợp thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương xử lý một số vụ việc, vụ án nổi cộm, phức tạp; tiếp nhận, xử lý 76 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh gửi đến Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; chuẩn bị nội dung phục vụ cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo quy định.
Tạ Anh Hưng
.