Ninh Bình: Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 7/2021

Thứ Sáu, 06/08/2021, 10:11 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2021, Tỉnh ủy Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong khối nội chính tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
    Các lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; thực hiện quyết liệt các biện pháp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình
    Các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố 55 vụ/90 bị can,quyết định truy tố 51vụ/99 bị can, xét xử 62vụ/179 bị cáo,  giải quyết, xét xử 98 vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại. Các cơ quan thi hành án Dân sự trong tỉnh thụ lý mới 367 việc, đã giải quyết xong 2.605 việc. 
 
    Thanh tra các cấp tiến hành 47 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kết thúc 34 cuộc thanh tra. Các cơ quan được giao tham mưu xử lý, đơn khiếu nại, tố cáo theo Quy chế 07-QC/TU đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 57 đơn, trong đó lưu 65 đơn; chuyển giao, giải quyết và hướng dẫn 32 đơn.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng chương trình công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, trọng tâm là: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04 -CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; xây dựng Quy chế làm việc và thông báo phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2026.
 
    Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý II và nhiệm vụ công tác quý III/2021; báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 10-KL/TWcủa Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; báo cáo việc thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020; tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Trong tháng, đã tiếp 07 lượt công dân, với 05 vụ việc, đồng thời ban hành thông báo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, giải quyết các vụ việc theo đúng quy định.
                                                                     Bích Hạnh
                                                    (Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.