Ninh Bình: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Hai, 20/07/2020, 07:40 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm và kiểm soát tốt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc; đã tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các vi phạm về pháo; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác công an bảo đảm an ninh trật tự phục vụ chuẩn bị, tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần tiếp tục được quan tâm chi đạo; đến nay 100% các xã, thị trấn có lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, qua đó đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các mô hình, hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Một cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình
Một cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình
    Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao đối với ngành kiểm sát, không để xảy ra oan và bỏ lọt tội phạm, trọng tâm là: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp chú trọng chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. 
 
    Toà án nhân dân 2 cấp nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo kịp thời, đúng thời hạn quy định, không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết án dân sự. Kiểm tra 100% hồ sơ các loại án, bản án và quyết định thi hành án của cấp huyện, 100% quyết định thi hành án đối với người bị kết án đảm bảo đúng thời hạn; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đúng pháp luật; việc công bố bản án trên cổng thông tin điện tử được thực hiện theo đúng quy định.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; Công văn số 2338 CV/TU, ngày 03/01/2020 và Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 24/02/2020, về việc thực hiện Thông báo số 748-TB/UBKTTW, ngày 25/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thông báo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình 24/2/2020 về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. 
 
    Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai đồng bộ việc thực hiện ở cả 3 cấp. 6 tháng đầu năm, cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 04 phiên với 24 vụ việc, 76 công dân. Trên cơ sở tiếp, đối thoại với công dân đã ban hành văn bản kết luận chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tạo hưởng ứng tích cực và sự đồng thuận cao trong nhân dân. 
 
    Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, kịp thời phát hiện, kiến nghị, xử lý các sai phạm. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp, thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân, xử lý và giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các ngành, các địa phương được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan được giao tham mưu phân loại, xử lý, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo theo Quy chế số 07-QC/TU ngày 24/6/2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy, tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ; hiệu quả phân loại, xử lý, chuyển đơn được nâng lên.
 
    Sở Tư pháp làm tốt việc xây dựng rà soát, thẩm định đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; tập trung tuyên truyền các luật và các văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ năm 2020, triển khai, đôn đốc các cơ quan đơn vị, địa phương tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường”; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý; thực hiện có hiệu quả, công tác theo dõi thi hành pháp luật. 
                                                                               Thanh Loan
.