Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn: Một số kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Hai, 13/07/2020, 15:38 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị nắm tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
 
    Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện 12 quy chế phối hợp liên quan đến lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
 
Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp  năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020; kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp có khó khăn, vướng mắc.
 
    Tiếp tục thực hiện có hiệu quả thi đua Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn tỉnh do Ban Nội chính Trung ương phát động; thường xuyên nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc, rà soát các vụ việc, vụ án liên quan đến chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý 03 vụ án tham nhũng, kinh tế, gồm: Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn; vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại huyện Cao Lộc; vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; theo dõi việc xử lý 02 vụ án tham nhũng xảy ra tại địa bàn huyện Chi Lăng do Cơ quan điều tra mới khởi tố.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định và tổ chức giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tránh nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy…
 
    Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban đảng, các cơ quan trong khối nội chính  và các cơ quan liên quan trong việc xử lý đơn thư, các vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham gia ý kiến nhân sự trước khi điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử chức vụ lãnh đạo, quản lý, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 122 lượt cán bộ; tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số dự thảo văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan.
 
    Tham gia Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII; phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; cử cán bộ tham gia 07 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ đối với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; phối hợp chỉ đạo, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng…
Cù Tất Dũng
.