Ban Nội chính Trung ương: Giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2020 các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

Thứ Sáu, 17/07/2020, 16:07 [GMT+7]
    Sáng 17/7/2020, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2020 các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội (Ban Nội chính Trung ương) có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban; lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương. Tại điểm cầu của 63 địa phương gồm lãnh đạo, chuyên viên của 63 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2020, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy; tổ chức bộ máy được tăng cường, củng cố cả về số lượng, chất lượng; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương; trao đổi, học tập kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các đơn vị bạn, nỗ lực triển khai, thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ theo Quy định số 04-QĐi/TW và các nhiệm vụ do tỉnh ủy giao, tạo được những chuyển biển tích cực trên các mặt công tác, nổi bật như: Công tác nghiên cứu, đề xuất đã thể hiện chiều sâu trong tham mưu toàn diện cho cấp ủy trên mọi lĩnh vực; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, hiệu quả, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; công tác thẩm định đề án, tham gia ý kiến văn bản được nâng cao trách nhiệm, chất lượng; công tác tham mưu giúp tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án được đẩy mạnh theo hướng chất lượng, hiệu quả, kịp thời; tham mưu cấp ủy tổ chức các cuộc làm việc, hội nghị về nội chính và phòng, chống tham nhũng; tập huấn nghiệp vụ tăng; tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát tăng; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan nội chính trên địa bàn, nhất là trong việc tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác nội chính và xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm phát sinh tại địa phương được thực hiện tốt hơn; công tác tham mưu giúp người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được thực hiện đạt kết quả cao; chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của người đứng đầu cấp ủy trong việc chỉ đạo định hướng xử lý vụ việc, đặc biệt là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.
 
2.	Đồng chí Phan Đình Trạc Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận
    Các ban nội chính tỉnh ủy chủ động, phối hợp tham mưu cho tỉnh ủy xây dựng, ban hành 952 văn bản chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là khiếu kiện đông người, các hoạt động chống phá của các tổ chức thù địch, phản động; chủ động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tham mưu tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 249 vụ án, vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn; chủ trì, tham gia 144 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp trọng tâm là giúp tỉnh ủy kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố; các ban nội chính đã ban hành 252 văn bản hướng dẫn công tác nội chính, PCTN, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xử lý đối với các vụ việc, vụ án phức tạp, nổi cộm trên địa bàn; tham mưu giúp bí thư tỉnh ủy tổ chức 458 cuộc tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, chủ trì tiếp 1.210 lượt công dân và tiếp nhận, xử lý 1.685 đơn, thư gửi đến tỉnh ủy...
 
    Tại Hội nghị, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thảo luận, đưa ra những kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thời gian tới, như: Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương theo Quy định số 04-QĐi/TW; về công tác tham mưu giúp người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; về tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt" xảy ra trên địa bàn"... 
 
3.	Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2020. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Phối hợp với cơ quan chức năng để tham mưu thường trực, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2013) đến nay; chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, biển đảo, an ninh tôn giáo, hoạt động của các thế lực thù địch; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; (2) Chủ động, quyết liệt hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng kinh tế như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước “không để trùng xuống”; nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp; tăng cường phối hợp tham mưu xử lý nghiêm, công khai vụ việc “tham nhũng vặt” để cảnh tỉnh, răn đe; (3) Tập trung dồn lực tham mưu phục vụ đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (4) Nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các cơ quan nội chính; chống tham nhũng trước hết trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, chống lạm quyền trong các hoạt động tư pháp; (5) Thực hiện hiệu quả Quy định 194-QĐi/TW của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy; (6) Tiếp tục tham mưu ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy kiện toàn tổ chức, bộ máy theo Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư, nhất là tham mưu về cơ chế, chính sách thu hút cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh về công tác tại các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy…
 
    Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban nội chính Trung ương đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của đại biểu dự Hội nghị.
Đặng Phước
.