Bạc Liêu: Công tác nội chính góp phần ổn định tình hình chính trị trên địa bàn

Thứ Tư, 08/07/2020, 07:48 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an các cấp chủ động công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch vào địa bàn tỉnh; xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh diễn ra trên địa bàn, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, phòng chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh, trật tự phù hợp với tình hình thực tế;… qua đó, chưa phát hiện vụ việc có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. 
 
    Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo viện kiểm sát nhân dân hai cấp chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thụ lý kiểm sát điều tra 472 vụ/540 bị can; kiểm sát truy tố 224 vụ/337 bị can, đã giải quyết 201 vụ/289 bị can; thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm 204 vụ/326 bị cáo; kiểm sát xét xử phúc thẩm 66 vụ/134 bị cáo. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 632 yêu cầu cơ quan điều tra xác minh tin báo, 287 yêu cầu điều tra, ban hành 10 kiến nghị đối với cơ quan điều tra, 06 kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan, 05 kiến nghị đối với tòa án yêu cầu khắc phục vi phạm, 10 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm và ban hành 04 thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự. 
 
    Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các toà, phòng trực thuộc tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án theo quy định pháp luật. Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý 4.125 vụ, việc; giải quyết 1.743 vụ, việc, đạt tỷ lệ 42%.
 
    Các cơ quan hành chính đã tiếp nhận và xử lý 934 đơn (595 đơn khiếu nại, 41 đơn tố cáo, 298 đơn kiến nghị, phản ánh); thụ lý 281 đơn; đã giải quyết 220/281 đơn thuộc thẩm quyền; ban hành 168 quyết định giải quyết khiếu nại, tuyên truyền, vận động, giải thích người dân tự nguyện rút 07 đơn chấm dứt khiếu nại. 
                                                                                          Kim Long
.