Hòa Bình: Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Tư, 15/07/2020, 10:55 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan trong khối nội chính tỉnh bám sát kế hoạch công tác năm 2020, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; tăng cường nắm bắt tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, tư tưởng quần chúng nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy chủ động nắm tình hình, kịp thời có phương án tham mưu, đề xuất, nâng cao vai trò hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 
 
    Lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình an ninh trật trự, quốc phòng - quân sự địa phương; triển khai thực hiện tốt công tác dân quân tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020; duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia; phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận và tổ chức cách ly, theo dõi công dân từ các quốc gia có vùng dịch Covid -19 trở về. 
 
    Công an tỉnh đã tập trung tuyên truyền, kết hợp đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của một số đối tượng chống đối, tiêu cực, bất mãn trên địa bàn tỉnh, đồng thời tập trung lực lượng, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; xác minh, làm rõ, xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp đăng tin sai sự thật và vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19; tập trung điều tra làm rõ các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án dư luận xã hội quan tâm; phát hiện bắt giữ nhiều vụ phạm tội về ma túy với số lượng lớn; bắt, xử lý nhiều vụ tội phạm về cờ bạc, lô đề, hoạt động liên quan đến tín dụng đen. Trong 6 tháng đầu năm, xảy ra và phát hiện 360 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra, khám phá 327/360 vụ (đạt tỷ lệ 90.83%), làm rõ 512 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát 618/618 tin báo, tố giác tội phạm; kiểm sát điều tra 557 vụ/779 bị can; giải quyết 253 vụ/465 bị can (đạt tỷ lệ 86,3%), 100% các vụ án đều được truy tố đúng tội, đúng thời hạn luật định; kiểm sát xét xử sơ thẩm 317 vụ/626 bị cáo; kiểm sát xét xử phúc thẩm 50 vụ/71 bị cáo; kiểm sát việc bắt, tạm giữ 379 người, tạm giam 618 người; kiểm sát thi hành án hình sự đối với 668 bị án; kiểm sát sơ thẩm 1.360 vụ, 19 việc; kiểm sát phúc thẩm 34 vụ, 03 việc dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính; kiểm sát thi hành án dân sự đối với 3.192 việc; kiểm sát 197 đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.  
 
    Tòa án nhân dân hai cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối nội chính, đặc biệt là cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo công tác giải quyết, xét xử các loại án kịp thời, đúng quy định của pháp luật; thụ lý 1.964 vụ án các loại, đã giải quyết 1.496 vụ, đạt tỷ lệ giải quyết 76,1%; thi hành án phạt tù 708 bị án; thi hành án tử hình 01 bị án; xét miễn giảm án chấp hành phạt tù cho 20 phạm nhân cải tạo tốt theo quy định của pháp luật.
 
    Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành án; tổng số việc đã thụ lý là 3.063 việc; số việc ủy thác 26 việc, số việc phải thi hành 3.037 việc; trong đó, số có điều kiện, đã giải quyết xong 1.956 việc, đạt tỷ lệ 82% chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao cả năm 2020; tổng số tiền thụ lý trên  244 tỷ, đã giải quyết xong trên 24 tỷ (đạt 58% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020).
 
    Ngành thanh tra đã triển khai 43 cuộc thanh tra hành chính; phát hiện 73/93 đơn vị và 48/49 cá nhân, hộ gia đình có sai phạm với số tiền trên 8 tỷ 748 triệu đồng; thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 460 triệu đồng; yêu cầu giảm trừ loại khỏi giá trị khi nghiệm thu, không thanh toán số tiền trên 486 triệu đồng; xử lý khác số tiền trên 6 tỷ 853 triệu đồng; kiến nghị chấm dứt hoạt động của 03 dự án; chấm dứt nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch xây dựng 12 dự án; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của 42 tập thể và 78 cá nhân; triển khai 15 cuộc thanh tra chuyên ngành và 82 cuộc kiểm tra chuyên ngành; đã kết thúc 10 cuộc thanh tra chuyên ngành phát hiện 03/15 đơn vị được kiểm tra có vi phạm, lập 03 biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt 01 tổ chức với số tiền 85 triệu đồng; kết thúc 81 cuộc kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 95/205 tổ chức và 352/398 các nhân vi phạm. Các cơ quan nhà tổ chức tiếp 558 đoàn với 650 lượt người; tiếp nhận và phân loại xử lý 688 lượt đơn các loại, trong đó có 30 đơn khiếu nại, 59 đơn tố cáo, 599 đơn kiến nghị, phản ánh.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã ban hành 132 văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền để chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; đã tổ chức 17 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 1.496 lượt người.
                                                              Võ Mai
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
 
.