Lào Cai: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Tư, 15/07/2020, 14:49 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan khối nội chính tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và công tác cải cách tư pháp, gồm: Quy định 1444-QĐ/TU ngày 20/02/2020 về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; các Chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; công tác biên phòng; lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; Chỉ thị số 60/TU ngày 09/3/2020 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Chủ động lãnh đạo thực hiện sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.
 
Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 của Tỉnh ủy Lào Cai
Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 của Tỉnh ủy Lào Cai
    Chỉ đạo các cơ quan chức năng bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, kiềm chế các loại tội phạm; chủ động dự báo và nắm tình hình khu vực biên giới, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh hiệu quả, kịp thời, không để bị động bất ngờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội các chi, đảng bộ cở sở và các đảng bộ cấp trên cơ sở; bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 
    Bộ chỉ huy quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác giao nhận quân, công tác dân quân tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Cơ quan điều tra các cấp thụ lý điều tra 260 vụ/ 490 bị can, đã giải quyết 203 vụ/ 362 bị can; đang điều tra 57 vụ/128 bị can; lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm hành chính 3.616 trường hợp. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý, giải quyết 283 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra 260 vụ/ 490 bị can; xem xét quyết định truy tố 195 vụ/350 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.767 vụ, việc các loại; đã giải quyết 1.229 vụ, việc; còn 538 vụ, việc đang nghiên cứu giải quyết. Cơ quan thi hành án dân sự thụ lý 3.198 việc, thụ lý về tiền là 565,8 tỷ đồng; đã giải quyết xong 1.917 việc với 24,1 tỷ đồng có điều kiện thi hành. 
 
    Ngành Thanh tra triển khai 69 cuộc thanh tra đối với 148 đơn vị; thanh tra chuyên ngành 200 cuộc đối với 330 tổ chức và 1.792 cá nhân, qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền là 11,47 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 6,1 tỷ đồng; ban hành 300 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 2,2 tỷ đồng. Các cấp, các ngành đã tiếp nhận là 2.016 đơn ( khiếu nại 472 đơn, tố cáo 128 đơn, kiến nghị phản ánh 1.416 đơn); giải thích, hướng dẫn cho 1.402 lượt với 1.605 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo... 
 
    Trong 6 tháng cuối năm Tỉnh ủy Lào Cai đẩy mạnh việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan trong khối nội chính tập trung thực hiện đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng để bảo đảm kiểm soát tốt tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ động xử lý tốt với những vấn đề, vụ việc phát sinh; chủ động trong nắm, dự báo tình hình; tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư phá; có các giải pháp phòng ngừa, tấn công, trấp áp các loại tội phạm; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng- an ninh theo kế hoạch; quán triệt và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; các vụ việc phát sinh được xử lý hiệu quả, kịp thời.
                                               Ngọc Thúy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.