Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng: Một số kết quả công tác tham mưu phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế

Thứ Năm, 16/07/2020, 09:07 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành, triển khai thực hiện 08 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; ban hành Báo cáo số 403-BC/TU ngày 05/6/2020 sơ kết thực hiện Quy định số 11-QÐi/TW của Bộ Chính trị; Báo cáo số 402-BC/TU ngày 05/6/2020 sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Báo cáo số 401-BC/TU ngày 05/6/2020 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là việc tại Thành phố Hải Phòng (tháng 01/2020)
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là việc tại Thành phố Hải Phòng (tháng 01/2020)
    Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy thực hiện Chương trình hành động số 17-Ctr/TU của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; Chương trình hành động số 05-Ctr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp của thành phố giai đoạn 2016-2020.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBND thành phố, Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án theo kiến nghị của các đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Đề xuất Thường trực Thành ủy đưa 10 vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc xử lý. Ban Nội chính Thành ủy phát hiện qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ 04 vụ án, vụ việc tham nhũng, hành vi “tham nhũng vặt” trên địa bàn Thành phố.
 
    Ban hành Thông báo kết luận về kết quả kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại quận Dương Kinh và huyện Vĩnh Bảo; nghiên cứu, đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý 07 vụ việc, vấn đề phức tạp, điển hình; trong đó có vụ việc sai phạm tại Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố; xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid -19; xử lý sai phạm trong việc sử dụng hóa chất hỗ trợ chống dịch bệnh tôm năm 2019 tại Xí nghiệp Nuôi trồng thủy sản Kiến Thụy...
 
    Ban Nội chính Thành ủy đã xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 192-KH/TU ngày 17/7/2019 của Thành ủy, trong đó đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại các địa phương và dự thảo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về về kết quả kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại quận Dương Kinh và huyện Vĩnh Bảo; Báo cáo số 639-BC/BNCTU của Ban Nội chính Thành ủy đề xuất Thường trực Thành ủy đưa một số vụ việc, vụ án vào diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (bao gồm cả án tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và án hình sự khác). 
 
    Phối hợp Ban Pháp chế HĐND Thành phố thẩm tra hoạt động phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng, chống tham nhũng của UBND Thành phố; thẩm tra hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự Thành phố 6 tháng đầu năm 2020.
 
    Chủ động phối hợp các ngành, địa phương trong thành phố, kịp thời phát hiện, đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý hoặc Ban Nội chính Thành ủy trực tiếp trao đổi với các ngành, địa phương thống nhất hướng xử lý các vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở đồng thời coi trọng nghiên cứu xây dựng các giải pháp chung góp phần nâng cao thực hiện nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố. 
Cù Tất Dũng
.