Phú Yên: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Năm, 09/07/2020, 07:04 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác nội chính ở địa phương, kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và các văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 
    Theo đó, lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trên địa bàn.
 
    Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường; kiểm sát việc bắt, giam, giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can cơ bản đảm bảo đúng quy định pháp luật; đã kiểm sát 851 tin báo, tố giác tội phạm. Cơ quan điều tra đã giải quyết 617 tin (đạt 72,5%); kiểm sát điều tra án hình sự 448 vụ/567 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 233 vụ/334 bị can (đạt 52%); kiểm sát xét xử vụ án hình sự đối với 266 vụ/ 596 bị can. Tòa án đã giải quyết 167 vụ/302 bị can (đạt 62,7%); đã kiểm sát theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm 2.996 vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại lao động… 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã tập trung giải quyết 1.528/3.808 vụ án các loại (đạt 40,13%); trong đó, án hình sự đã xét xử 191/261 vụ (đạt 73,18%); án dân sự đã giải quyết 1.297/3.370 vụ (đạt 38,49%); án hành chính đã giải quyết 40/177 vụ (đạt 22,59%). Cơ quan thi hành án dân sự đã thụ lý mới 2.387 việc; tổng số việc phải thi hành đến nay là 6.388 việc, với tổng số tiền phải thi hành là 1.819 tỷ 242,8 triệu đồng; qua xác minh phân loại có 4.279 việc có điều kiện thi hành, trong đó đã giải quyết xong 2.169 việc (đạt 50,68%); số tiền có điều kiện thi hành là 897 tỷ 432,3 triệu đồng, đã giải quyết xong 80 tỷ 868,8 triệu đồng (đạt 11,03%).
 
    Ngành Thanh tra đã thực hiện 40 cuộc thanh tra hành chính; đã kết thúc thanh tra trực tiếp 05 cuộc; ban hành kết luận 13 cuộc, còn lại 22 cuộc đang thực hiện trong thời hạn luật định; phát hiện 48 cơ quan, đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạt hơn 3 tỷ 602,8 triệu đồng. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước số tiền sai phạm là 2 tỷ 38,8 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác số tiền 1 tỷ 564 triệu đồng; đã chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được thanh tra; phát hiện sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, một số vụ việc kéo dài thuộc thẩm quyền của các địa phương đã được giải quyết dứt điểm, đảm bảo khách quan, đúng pháp luật. 
 
    Các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh tiếp nhận và xử lý 776 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (có 461 đơn đủ điều kiện xử lý và 315 đơn không đủ điều kiện xử lý, do trùng lắp, đơn không ghi rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh...). Trong đó, có 104 đơn (92 khiếu nại, 12 tố cáo) thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện thụ lý giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp. Đến nay, đã giải quyết xong 92 đơn (80 khiếu nại, 12 tố cáo), số còn lại đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; ban hành Kết luận Kiểm tra đối với đảng viên, thẩm phán tại Chi bộ TAND thị xã Sông Cầu; đang tiến hành kiểm tra công tác xét xử đối với 01 đảng viên, thẩm phán tại Chi bộ TAND thành phố Tuy Hòa; phối hợp với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 08/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy đề điều tra, xét xử lại…
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Phú Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính, nhất là việc đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kịp thời; công tác điều tra, truy tố, xét xử có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan chức năng chủ động theo dõi, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phức tạp phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Lê Ngọc Hơn 
.