Bắc Giang: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Ba, 07/07/2020, 08:55 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác dân quân tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác tuyển quân năm 2020; thực hiện tốt việc giao nhận quân năm 2020; chỉ đạo quân đội phối hợp với ngành Y tế và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. 
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
    Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 44-KL/TW ngày 20/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ đạo tập trung các biện pháp quản lý chặt chẽ công tác xuất cảnh, nhập cảnh và quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến địa bàn; triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các Đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại địa phương; chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước; kịp thời phát hiện các đối tượng lợi dụng mạng internet để xuyên tạc, nói xấu, gây mất đoàn kết nội bộ, ...
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp  đã kiểm sát 1.073/1.328 tố giác, tin báo tội phạm; tiến hành 12 cuộc trực tiếp kiểm sát tại cơ quan điều tra hai cấp, hủy bỏ 02 quyết định không khởi tố của cơ quan điều tra, ra quyết định khởi tố 02 vụ án; ban hành 27 kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm với các cơ quan hữu quan; thụ lý kiểm sát điều tra 957 vụ/1.786 bị can; đã ra quyết định truy tố 486 vụ/918 bị can; kiểm sát xét xử 553 vụ/1.063 bị can, bị cáo án hình sự sơ thẩm. Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 2.603 vụ án/4.425 vụ, đang tiếp tục giải quyết 1.822 vụ theo quy định pháp luật. 
 
    Cơ quan thi hành án dân sự đã thụ lý tổng số 9.639 việc; thụ lý về tiền là 1.740,4 tỷ đồng; đã giải quyết xong 4.216/6,684 việc có điều kiện thi hành, thu được 125,5/667,3 tỷ đồng có điều kiện thi hành; kết quả thi hành trong các vụ án tham nhũng với 3,54/29,26 tỷ đồng có điều kiện thi hành.
 
    Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 92 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước tại 281 cơ quan, đơn vị, 121 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 382 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền gần 15,7 tỷ đồng, 644.678 m2 đất các loại; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 5,8 tỷ đồng, xử lý bằng các biện pháp tài chính khác hơn 9,8 tỷ đồng và 644.678 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý hành chính đối với 07 tập thể, 134 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc để điều tra làm rõ; ban hành 104 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng.
 
    Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 3.594 lượt công dân đến đề nghị giải quyết 2.798 vụ việc; tiếp nhận 3.547 đơn, có 1.473 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành, đã giải quyết xong 1.210 đơn, đạt 82,2%. 
                                                                               Thanh Loan
.