Bình Thuận: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 10/07/2020, 15:07 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp tỉnh Bình Thuận đã quán triệt nghiêm túc và đầy đủ quan điểm của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường với nhiều phương thức phù hợp; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả bước đầu… Qua đó, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng phát triển.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Từ tháng 01/2016 đến hết tháng 3/2020, toàn tỉnh phát hiện 34 vụ/65 người có hành vi tham nhũng. Các cơ quan chức năng đã kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng; kết qủa, đã xử lý xong 26 vụ/47 người có hành vi tham nhũng, đạt tỷ lệ 76,4%.
 
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu kỹ, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản do Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành về công tác phòng, chống tham nhũng; rà soát chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân hai cấp tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực còn tồn đọng phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường sự phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan truyền thông để cung cấp thông tin, trao đổi tình hình về công tác phòng, hống tham nhũng, từ đó tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời các vụ việc, vụ án; sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ưu tiên đào tạo, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và uy tín làm công tác phòng, chống tham nhũng.
Nguyễn Phương
.