Lào Cai: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng ​

Thứ Bảy, 11/07/2020, 06:56 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục các hạn chế và tiếp tục nâng cao hiệu quả công phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn bàn tỉnh. 
 
    Theo đó, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 08/4/2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Trên cơ sở Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 26/7/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Lào Cai
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Lào Cai
    Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, rà soát, đánh giá kết quả, vai trò, trách nhiệm, đồng thời xử lý, giải quyết dứt điểm, đúng quy định các tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.Ban hành Quy định số 19-QĐ/TU ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý.
 
    Chỉ đạo cấp ủy các cấp lãnh, chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai, thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân.
 
    Việc xử lý các vụ việc, vụ án theo Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng và Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời; đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự được phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết đơn đã kịp thời chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định. Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với 07 vụ án, vụ việc; xem xét xử lý trách nhiệm đối với 11 người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã để xảy ra tham nhũng, lãng phí.
 
    Ban Nội chính đã tham mưu Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai 04 cuộc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Qua công tác kiểm tra, rà soát đã phát hiện 02 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội hình sự; thường xuyên rà soát các kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội theo Thông báo số 2120/TB-TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy về thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung liên quan đến công tác nội chính và PCTN. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo, kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan làm rõ, xử lý đối với 04 vụ việc   có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
 
    Phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 09 tin báo về tham nhũng/tổng số 2.514 tố giác, tin báo tội phạm; đã khởi tố 08 tin, không khởi tố 01 tin (do hành vi chưa cấu thành tội phạm). Các cơ quan tố tụng đã tiếp nhận, xác minh, điều tra 21 vụ; trong đó số vụ việc đang xác minh 06 vụ;số vụ án, bị can đã khởi tố, điều tra trong kỳ 10 vụ án; số vụ án, bị can bị truy tố trong kỳ 12 vụ; số vụ án Tòa án nhân dân đã xét xử 11vụ/17 bị cáo có liên quan đến tham nhũng (trong đó có 02 vụ/02 bị cáo xét xử sơ thẩm 02 lần; xét xử phúc thẩm 03 vụ/7 bị cáo có liên quan đến tham nhũng. Các vụ việc, vụ án tham nhũng đều được xem xét giải quyết và được xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
 
    Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về PCTN của tỉnh thực hiện tương đối tốt, đã làm chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đảng viên, cán bộ, công chức trong toàn tỉnh. Mặt khác, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cơ bản đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 50-CT/TW và các giải pháp về PCTN theo quy định. Hằng năm, tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN, trong đó lồng ghép việc thực hiện Đề án số 18; bổ sung, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác PCTN, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, cam kết hoàn thành mục tiêu Đề án 18 hằng năm. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện đảm bảo được nhiệm vụ, mục tiêu theo yêu cầu của các chương trình, Đề án.
Thanh Huyền
.