Thừa Thiên Huế: Một số kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Hai, 06/07/2020, 07:01 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, kế hoạch liên quan đến công tác nội chính và cải cách tư pháp; công tác kiểm tra, giám sát đã được tăng cường, Ban Nội chính đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra, giám sát và 01 đoàn công tác nắm tình hình việc thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, việc tổ chức thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Công tác tiếp dân được tổ chức thực hiện nghiêm túc; công tác xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào nền nếp có chất lượng, 06 tháng đầu năm, đã xử lý 21 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy theo đúng quy định; thường xuyên đôn đốc các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc vụ án, tham nhũng, đến nay đã có 02 vụ đã được đưa ra xét xử. 
Quang cảnh Hội nghị
Hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế xác định trong 6 tháng cuối năm 2020 thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục nắm tình hình an ninh, trật tự, nhất là trên các lĩnh vực an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn... để kịp thời mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tiến hành sơ, tổng kết các chỉ thị nghị quyết theo yêu cầu của Trung ương và Tỉnh ủy; tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; tổ chức tổng kết Kế hoạch 142-KH/BNCTW ngày 26/02/2019 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn” giai đoạn 2019-2020.
                                                           Phan Viết Giảng 
                                     (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)
.