.
Sáng 26/5, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định đã tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để nghe các cơ quan tư pháp báo cáo tình hình xử lý 2 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Theo Lord Hain, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chính phủ Vương quốc Anh nên ủng hộ việc thành lập một tòa án chống tham nhũng quốc tế để truy tố các nhà lãnh đạo tham nhũng của các quốc gia không muốn hoặc không thể thực thi luật chống tham nhũng của chính họ.
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và PCTN, TC trong cán bộ, đảng viên là đặc biệt quan trọng.
.