Xác định cải cách hành chính tiếp tục là 1 trong 3 đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên liên tục, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mục tiêu hàng năm giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI lần đầu tiên được đưa vào văn kiện Đại hội.
Hàng nghìn người đã xuống đường ở Tunisia vào cuối tuần qua để bày tỏ sự ủng hộ những nỗ lực của Tổng thống Kais Saied nhằm loại bỏ các chính trị gia tham nhũng.
Kiểm tra, giám sát vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng, vừa là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả nổi bật; chất lượng, hiệu quả được nâng lên...
.