.
Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tháng 11/2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; báo cáo tiến độ giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Sau nhiều năm bị chỉ trích không có các nguyên tắc đạo đức minh bạch, ngày 13/11/2023, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã ban hành "Bộ Quy tắc ứng xử" dành cho các thẩm phán. Tất cả 09 thẩm phán Tòa án tối cao Hoa Kỳ đều đã ký vào Bộ Quy tắc ứng xử này.
Xây dựng văn hóa liêm chính là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là trong công tác PCTNTC hiện nay. Văn hóa liêm chính là nền tảng xây dựng ý thức và thực hành liêm chính của cán bộ, đảng viên, đồng thời, "xây dựng văn hóa liêm chính để "không muốn" tham nhũng, tiêu cực.
.