Sáng 25/2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị đã thông tin về những điểm mới trong Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai nhiều công trình, dự án lớn kéo theo nhiều diện tích đất phải thu hồi giải phóng mặt bằng. Chính vì thế, số lượng đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai có chiều hướng gia tăng, đòi hỏi phải tăng cường và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng sát với tình hình thực tiễn.
Những người biểu tình đã tập trung tại Thủ đô Nicosia của Síp cuối tuần qua để phản đối nạn tham nhũng và cách thức quản trị của giới tinh hoa lãnh đạo.
Giám sát tối cao đối với hoạt động của bộ máy nhà nước, giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là một trong những chức năng cơ bản của Quốc hội nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh. Chính vì vậy, trong công tác PCTN, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã rất chú trọng tới hoạt động giám sát thực hiện pháp luật về PCTN
.