Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.
Phiên họp đặc biệt của Hội nghị các quốc gia thành viên tham gia Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) được tổ chức vào ngày 7/5/2021 tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Vienna (Áo). Tiến sĩ Harib Saeed Al Amimi, Chủ tịch Tổ chức Kiểm toán Tối cao, Chủ tịch phiên thứ tám của Hội nghị các quốc gia thành viên tham gia UNCAC chủ trì phiên họp.
Cứ đến ngày 19/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào, chiến sĩ ai cũng muốn có một món quà kính tặng Người. Nhưng với Bác Hồ, Người từng nói: "Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc" và chính vì thế, mỗi dịp sinh nhật Bác là một lần chúng ta lại thấy sáng ngời đức tính giản dị, khiêm nhường của con người vĩ đại ấy.
.