.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Long An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp. Trong đó, nổi bật là công tác phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác cải cách tư pháp, các văn bản pháp luật về lĩnh vực tư pháp.
.
Tân Hoa xã đưa tin, ngày 06/9/2023, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC) Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp về công tác lập pháp.
Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với mục tiêu, phương châm, quan điểm chỉ đạo cụ thể.
.