Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước" trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Trong tháng 02/2023, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
.
Vào những ngày này, Iraq đang kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra cuộc chiến tranh đã làm thay đổi mạnh mẽ đất nước. Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al Sudani hôm 19/3 đã tái khẳng định cam kết chống nạn tham nhũng tràn lan và khôi phục niềm tin của người dân vào Chính phủ.
Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa xuất bản được đông đảo bạn đọc đón đọc; tiếp tục bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
.