Sáng 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).
Trong 9 tháng năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả các kiến nghị, yêu cầu tại Kết luận Thanh tra số 2318/KL-TTCP, ngày 23/12/2019 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai, giai đoạn 2010-2017.
Trong 9 tháng năm 2020, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản hướng dẫn và quán triệt, tổ chức thực hiện Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; nghiên cứu, đề xuất và tham gia góp ý đối với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp, hoàn thiện pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp...
.
Tổ chức Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dominica vừa ký Bản ghi nhớ với Nhà nước Dominica để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong các vấn đề liên quan đến đạo đức thông tin và đấu tranh chống tham nhũng, cho các quan chức chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật pháp.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng trong nhiệm kỳ Ðại hội XII đã có bước tiến mạnh với nhiều chuyển biến rõ rệt và đạt kết quả quan trọng toàn diện.
.