.
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Phiên họp thứ 6 để đánh giá kết quả hoạt động công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo trong quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024, xem xét cho ý kiến đối với một số vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo.
.