Jordan đứng đầu khu vực về các nỗ lực chống tham nhũng

Báo cáo GCI 2021 là ấn bản thứ tư, bao gồm đánh giá xếp hạng 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, cung cấp một cái nhìn tổng thể về tình trạng tham nhũng trên thế giới dựa trên 43 biến số. Jordan đạt 38 điểm trong năm nay, đứng ở vị trí 57 trên toàn cầu, so với thứ hạng 66 của năm ngoái. Chỉ số này cũng liệt kê Jordan là quốc gia có "nguy cơ tham nhũng thấp".
.
.
.