Khai mạc Phiên họp thứ mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Hai, 10/10/2022, 19:11 [GMT+7]
    Ngày 10/10/2022, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì Phiên họp thứ mười sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
    Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là phiên họp quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 (trong đó có nội dung về phương án điều chỉnh tiền lương cơ sở); kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.
 
Toàn cảnh phiên khai mạc
Toàn cảnh phiên khai mạc
    Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quán triệt tinh thần, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đáng chú ý, về điều chỉnh tiền lương cơ sở, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, người nghỉ hưu, người nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội...
 
    Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung sẽ hết hiệu lực thi hành vào cuối năm 2022, gồm: Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cho ý kiến về báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.
 
    Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến kiện toàn chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và một số chức danh bộ trưởng, trưởng ngành theo đề nghị của Chính phủ; xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
                                                                                      Quỳnh Trang
.