Vĩnh Long: Quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 11/10/2022, 06:39 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trì Hội nghị.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được quán triệt các chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 21-KL/TW, số 22-KT/TW và Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Vĩnh Long đến cuối năm 2022...
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, đây cũng là yếu tố quyết định bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Do đó, việc triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác này là hết sức cần thiết, cấp bách để tổ chức thực hiện ngày một nề nếp, hiệu quả hơn. 
 
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm; thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài và “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.
 
    Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính; tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản nhà nước và những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.
                                                                                   Kim Long
.