Lạng Sơn: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 11/10/2022, 06:26 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tập trung tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc nêu gương thực hiện nhiệm vụ và chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan chức năng duy trì Trang Thông tin điện tử, số điện thoại “đường dây nóng”, địa chỉ hộp thư để tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác tham nhũng; chỉ đạo thanh tra việc chấp hành các quy định của  pháp luật trong việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng, chống dịch Covid - 19.
 
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng sơn khởi tố bị can Bế Xuân Khánh, Trưởng phòng vật tư Công ty Đồng Bành để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. (tháng 8/2022)
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng sơn khởi tố bị can Bế Xuân Khánh, Trưởng phòng vật tư Công ty Đồng Bành để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” (tháng 8/2022)
    UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; chỉ đạo thực hiện nghiêm Công văn số 11/UBND-THNC, ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bức phá”. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.
 
    Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa người giải quyết công việc với các công dân, doanh nghiệp; duy trì và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa và một cửa liên thông; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm dịch vụ hành chính công; thực hiện kiểm soát các khoản thu, chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước tỉnh theo quy định; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác được 892 trường hợp.
 
    Cấp ủy, người đứng đầu các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công khai, tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ, quy tắc đạo đức kinh doanh, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và đã phát hiện 02 vụ/04 bị can về tội “Tham ô tài sản” trong doanh nghiệp.
 
    Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện và kết thúc 10/17 cuộc thanh tra thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đã kiến nghị và thực hiện thu hồi 537,2 triệu đồng; phát hiện chuyển cơ quan điều tra 03 vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế. Cơ quuan điều tra thụ lý 11 vụ/70 bị can; kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 05 vụ/54 bị can; đã ban hành cáo trạng chuyển Tòa án nhân dân 04 vụ/30 bị can, đã xét xử 04 vụ/33 bị cáo. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị can, bị cáo đã nộp số tiền tham nhũng, tự khắc phục hậu quả, tiền do thực hiện hành vi phạm tội mà có với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.
 
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã chỉ đạo xử lý 05 vụ án, 04 vụ việc. Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 03 cuộc họp thống nhất nội dung đề xuất, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 03 vụ án, 02 vụ việc; tham gia họp với cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh đề xuất, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương xử lý các vụ án, vụ việc. 
Tuệ Minh
.