Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát, tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên

Thứ Tư, 03/11/2021, 10:48 [GMT+7]
    Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo chuyên đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát, tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên - Thực trạng và giải pháp”.
 
    Thực hiện Quyết định số 18-QĐ/TW ngày 09/7/2021 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên", Đảng đoàn MTTQ Việt Nam được giao triển khai xây dựng 01 chuyên đề "MTTQ Việt Nam giám sát, tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên - Thực trạng và giải pháp". Đây là Hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm cung cấp cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, cung cấp tiền đề quan trọng góp phần vào việc xây dựng chuyên đề.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Nội dung chuyên đề tập trung vào 3 chương, trong đó Chương I đề cập tới cơ sở chính trị, pháp lý về MTTQ Việt Nam giám sát, tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; Chương II đề cập tới thực trạng MTTQ Việt Nam giám sát, tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; Chương III nêu ra một số giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả giám sát, tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên của MTTQ Việt Nam.
 
    Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng giám sát trong giai đoạn hiện nay, từ đó khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và những đóng góp của Mặt trận vào việc giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đồng tình cao đề nghị đánh giá sâu hơn nữa, với những dẫn chứng cụ thể, có tính định lượng về thực trạng tình hình tổ chức thực hiện ở các địa phương, từ tình hình thực trạng và yêu cầu trong thời gian tới nhất thiết phải tiếp tục hoàn thiện những quy định của Đảng và thể chế của nhà nước về giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; Hướng dẫn thực hiện phải đầy đủ, cụ thể, kịp thời.
 
    Công tác lãnh, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cấp ủy cần phải được tăng cường; mô hình tổ chức, nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phải đổi mới; chất lượng, số lượng của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải được nâng lên một bước mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; về cơ chế phối hợp, chế độ chính sách cũng phải cải thiện theo hướng tích cực để nâng cao hiệu quả, hiệu lực cơ chế giám sát của Mặt trận đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.
Quỳnh Trang
.