Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự

Thứ Sáu, 29/10/2021, 06:24 [GMT+7]
    Trình bày báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021 tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV, Chính phủ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động thi hành án dân sự. Bộ Tư pháp đã ban hành 2 Thông tư, 2 Đề án; Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành 1 Nghị quyết để lãnh đạo công tác thi hành án dân sự. Đặc biệt, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị.
 
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV
    Về kết quả thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, tổng số việc phải thi hành là 843.917 việc. Số việc có điều kiện thi hành là 652.177. Đã thi hành xong là 494.505 việc, đạt 75,82%. Về tiền, tổng số phải thi hành là trên 289.190 tỷ đồng. Số có điều kiện thi hành trên 148.456 tỷ đồng. Đã thi hành xong trên 46.328 tỷ đồng, đạt 31,21%. Đã xét miễn, giảm 4.830 việc, với số tiền trên 19,7 tỷ đồng. Các cơ quan thi hành án trong Quân đội đã xét giảm 2 việc với số tiền là trên 24 triệu đồng. Về kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng, đã thi hành xong là 4.503 việc, thu được trên 18.246 tỷ đồng.
 
    Về kết quả thi hành án kinh tế - tham nhũng, đã thi hành xong 2.697 việc, thu được trên 4.094 tỷ đồng. Thông tin về áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra 11.370 quyết định, trong đó có 7.814 trường hợp cưỡng chế không huy động lực lượng. Cơ quan Thi hành án trong quân đội đã ban hành 17 quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thành công 17 việc. Về công tác phối hợp tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân tại các Trại giam, đã thi hành xong 47.742 việc, thu được số tiền là trên 3.631 tỷ đồng. Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp và các cơ quan thi hành án dân sự đã tiếp 9.342 lượt công dân, tiếp nhận 8.894 đơn khiếu nại, tố cáo. Đã giải quyết xong 2.597 việc/2.665 việc, đạt tỷ lệ 97,44%. Đối với công tác bồi thường Nhà nước số vụ việc đã giải quyết xong là 6 vụ việc, đang xem xét giải quyết 10 vụ việc.
 
    Về thi hành án hành chính, đã tiếp nhận 944 bản án, quyết định về hành chính. Đã thi hành xong 455/944 bản án, quyết định. Đã tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 258 vụ việc; có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với 67 vụ việc; đăng tải công khai và theo dõi đối với 322 quyết định buộc thi hành án hành chính. 
                                                                                         Hồng Hà
.