Các đại biểu tham luận tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thứ Hai, 01/11/2021, 13:48 [GMT+7]
Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ và pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ và pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Vương Văn Nam, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Vương Văn Nam, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo, Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo, Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh
Đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh
Đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban thường Vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy An Giang tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang
Đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban thường Vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy An Giang tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Đặng Phước

.