Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ Năm, 03/06/2021, 09:58 [GMT+7]
    Ngày 21/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 12-QĐ/TW về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.  
 
    Thành viên Ban Chỉ đạo, gồm: 
 
    1. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị. Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    2. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban.
 
    3. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban.
 
    4. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực.
 
    5. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên.
 
    6. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, thành viên.
 
    7. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên.
 
    8. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên.
 
    9. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên.
 
    10. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên.
 
    11. Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, thành viên.
 
    12. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên.
 
    13. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội Chính Trung ương, thành viên.
 
    14. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên.
 
    15. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, thành viên.
 
    16. Đồng chí Lê Khánh Hải, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, thành viên.
 
    17. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên.
 
    18. Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thành viên.
 
    19. Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thành viên.
 
    20. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên.
 
    21. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên.
 
    Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo; giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ Biên tập do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo chế độ hiện hành; Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của Ban Nội chính Trung ương và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Đặng Phước 
.