Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"

Thứ Bảy, 29/05/2021, 05:10 [GMT+7]
    Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) và 80 năm Ngày Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021), ngày 26/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. 
 
    Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Hà Nội với các điểm cầu tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cao Bằng.
 
Các đại biểu chủ trì Hội thảo Điểm cầu tỉnh Cao Bằng
Các đại biểu chủ trì Hội thảo Điểm cầu tỉnh Cao Bằng
    Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
    Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành trình sáng tạo vĩ đại trong tìm đường, mở đường và dẫn đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tiếp tục được các cấp, các ngành, các đơn vị đẩy mạnh theo hướng thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo những lời căn dặn, quý báu của Người; hết sức chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, để Đảng ta mãi “là đạo đức, là văn minh”; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lịch sử được nhân dân giao phó.
 
    Tại hội thảo, các chuyên gia, học giả đã tập trung phân tích các tham luận, nêu ý kiến phân tích quá trình Đảng ta vận dụng, bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm đất nước phát triển nhanh và bền vững, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
 
    Ban Tổ chức hội thảo nhận được gần 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Bằng những luận cứ khoa học, từ nhiều góc độ khác nhau, các tham luận tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề: Trước cảnh nước mất, nhà tan, Hồ Chí Minh đã sớm hình thành khát vọng tìm đường giải phóng dân tộc. Ngày 5/6/1911, với hành trang là lòng yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, ý chí, nghị lực phi thường, Hồ Chí Minh rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) ra đi tìm đường cứu nước. Người hoạt động không ngừng nghỉ, vượt lên những khó khăn, chấp nhận mọi hy sinh, gian nguy trong hành trình cứu nước, quyết tâm thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 
    Sau khi trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (ngày 28/1/1941), Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương 8 tại Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng (tháng 5/1941), cùng Trung ương Đảng quyết định “thay đổi chiến lược”, xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là cấp thiết, hàng đầu. Lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 
    Hội thảo là dịp để mỗi người đánh giá toàn diện, sâu sắc về ý nghĩa của sự kiện lịch sử; khẳng định sự kiên định tiếp nối con đường cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân lựa chọn. 
                                                                                    Nguyễn Sự
.