Hòa Bình: Hội nghị tập huấn chuyên đề "Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay"

Thứ Hai, 25/03/2024, 14:15 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay”; Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh đến 161 điểm cầu cấp huyện, cấp xã và gần 2.600 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham dự. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương trực tiếp trao đổi, truyền đạt các nội dung về công tác kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay; một số hành vi sai phạm điển hình trong thời gian qua liên quan đến các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản… 
 
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nêu rõ: Năm 2024, là năm tăng tốc, bứt phá với nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi còn những khó khăn, thách thức đặt ra trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó có tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật và tội phạm diễn ra phức tạp, ngày càng tinh vi hơn; tình hình trên đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kế thừa, phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được, khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn; gắn chặt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh: Đây là Hội nghị quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác cho các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong toàn tỉnh. Qua đó, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giúp nhận biết, ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống những hành vi sai phạm, lợi dụng, lạm dụng quyền lực trong thi hành công vụ; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm”, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
    Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được trao đổi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí dự Hội nghị chủ động triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024 và những năm tiếp theo.
                                                                               Vũ Duyên 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
.