Gia Lai: Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng

Thứ Năm, 21/03/2024, 06:22 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng cho tổ tham mưu, giúp việc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp cấp huyện. Dự Hội nghị, có hơn 200 đại biểu là Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, thành viên tổ tham mưu, giúp việc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 2 chuyên đề: “Những vấn đề cơ bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; “Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của ngành nội chính Đảng” do Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt.
 
    Hội nghị nhằm cung cấp những kiến thức quan trọng cho các thành viên tổ tham mưu, giúp việc của các địa phương về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, qua đó, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ này tại địa phương. Hướng dẫn các đại biểu, chủ trì, hoặc phối hợp tham mưu giúp cấp ủy phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Phối hợp, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy cùng cấp cụ thể hóa các quy định về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp thành các chương trình, kế hoạch, quy chế cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách và đặc điểm của mỗi địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện.
 
    Bên cạnh đó, Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên tổ tham mưu, giúp việc làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp có hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo sự chỉ đạo của Trung ương, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
P.V
 
.