Khánh Hòa: Triển khai giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Thứ Ba, 27/09/2022, 06:12 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản số 8537/UBND-KSTT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PARI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu qủa quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 và những năm tiếp theo. 
 
Khánh Hòa tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2022
Khánh Hòa tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2022
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch, dự án, thu - chi ngân sách địa phương; chủ động cung cấp đầy đủ các thông tin về cơ chế, chính sách; hướng dẫn, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện thuận lợi. Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu, quy trình giải quyết TTHC, nhất là về đầu tư, đất đai, xây dựng, tư pháp... Cùng với đó, thực hiện nghiêm quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phấn đấu tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, thuế, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội xuống dưới 2%. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đa dạng hóa hình thức cung cấp thông tin TTHC; niêm yết, công khai đường dây nóng, các quy định, quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; công khai đầy đủ những nội dung đã tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. 
 
    Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về những tiện ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ TTHC; duy trì, đổi mới phương thức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, phấn đấu mức độ hài lòng năm 2022 đạt hơn 83% theo kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh. Đồng thời, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; nâng cao trách nhiệm giải trình với cá nhân, tổ chức; giải quyết các đề xuất, kiến nghị thông qua tiếp dân định kỳ, các cuộc làm việc, tiếp xúc cử tri. Cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính, tập trung kiểm tra chuyên đề và đột xuất, qua đó khắc phục các hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cải cách hành chính. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022 trước ngày 31/1/2023 bằng nhiều giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương.
                                                                                Quỳnh Hoa
.