Thông tấn xã Việt Nam: Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 02/05/2022, 07:17 [GMT+7]
    Quý I/2022, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của Chính phủ tới các đồng chí Thường trực, Thường vụ Đảng ủy để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng với phương châm chủ động phòng ngừa; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Tổng Giám đốc TTXVN đã ký Quyết định số 01/QĐ-TTX ngày 17/01/2022 ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của TTXVN; Quyết định số 05-QĐ/TTX, ngày 24/01/2022 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; tổng hợp báo cáo thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của TTXVN gửi các cơ quan chức năng theo chương trình công tác hằng năm.
 
    Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng trong nội bộ; tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là đội ngũ người làm báo thông tấn về vai trò, trách nhiệm công dân và trách nhiệm người làm báo đối với công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa Thông tấn xã Việt Nam với UBND tỉnh Phú Thọ (tháng 3/2022)
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa Thông tấn xã Việt Nam với UBND tỉnh Phú Thọ (tháng 3/2022)
    Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, minh bạch trong mọi hoạt động; thực hiện nghiêm túc công khai tài chính; kiểm soát chặt chẽ các nội dung chi, đảm bảo chi đúng kế hoạch, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ chính sách tài chính hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ; tiếp tục thực hiện các quy trình công tác theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng, hướng mục tiêu đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm giấy tờ hành chính, công khai, minh bạch trong các quy trình giải quyết công việc.
 
    Tiếp tục chỉ đạo triển khai Chương trình hành động của TTXVN thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.
 
    TTXVN cũng tích cực triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021­ 2026, đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt, minh bạch, hiệu quả của bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý văn bản hành chính, thực hiện khai báo hải quan điện tử bằng chữ ký số thay cho việc khai báo bằng văn bản giấy giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm chi phí khai hải quan.
 
    TTXVN tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kết luận, kiến nghị của các cơ quan quản lý nhà nước tại các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán định kỳ, không để xảy ra vi phạm, tham nhũng, lãng phí trong thực thi công vụ.
 
    Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn Nhà nước, TTXVN tăng cường công tác thông tin về phòng, chống tham nhũng ở Trung ương, địa phương, các cấp, các ngành; đặc biệt là các sự kiện nổi bật như: Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông tin đậm nét phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp; nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, có mặt cao hơn năm trước, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, "không ngừng", "không nghỉ", không vì chống dịch mà "chùng xuống, không xử lý" của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố thêm niềm tin của nhân dân.
 
    Tập trung tuyên truyền việc thực hiện, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, nhất là quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Với các loại hình thông tin phong phú, đảm bảo thông tin kịp thời, chuẩn xác, đúng định hướng, góp phần giúp cơ quan chức năng nắm bắt thông tin khi xây dựng, hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phản ánh công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gắn phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định. Trong đó, có các vụ án: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Việt Á và một số cơ quan, địa phương; cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và nhiều cựu cán bộ khác bị khởi tố, truy tố liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương; vụ án thuốc chữa bệnh ung thư giả xảy ra tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan...
 
    Cùng với thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trong nước, với mạng lưới phóng viên thường trú tại 30 cơ quan thường trú ngoài nước và có quan hệ đối tác với hơn 40 hãng thông tấn, cơ quan báo chí quốc tế, TTXVN chú ý khai thác thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của các nước, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng... Đây là nguồn thông tin tham khảo có giá trị phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tuệ Minh
.