Quảng Ninh: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Sáu, 21/05/2021, 05:10 [GMT+7]
    Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ninh, nhằm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
    Qua hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các cơ quan tư pháp trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tại địa phương, cơ sở đã đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đã kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở để kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. 
 
Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh - Ủy ban MTTQ tỉnh đã làm việc với TP Hạ Long về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân
Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh - Ủy ban MTTQ tỉnh đã làm việc với TP Hạ Long về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân
    Trong năm 2020, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì triển khai, tổ chức giám sát một số nội dung như: Giám sát thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại 6  địa phương: Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn, Cô Tô. Giám sát thường xuyên, không báo trước vào thứ 5 hàng tuần công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại các đơn vị cấp xã; giám sát việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 tại các địa phương...Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham gia 12 cuộc đối thoại của UBND tỉnh và các ngành trong giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp kéo dài, đông người để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, nhà nước và doanh nghiệp. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc cũng tham gia đoàn kiểm tra, rà soát và cho ý kiến các vụ việc phức tạp kéo dài theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 2 vụ việc phức tạp để nghiên cứu giám sát, phản biện; tiếp nhận 112 đơn thư, xem xét chuyển 42 đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền; lưu 70 đơn thư do trùng lặp, đơn đã giải quyết qua tòa án.
 
    Phát huy vai trò của Tổ hòa giải ở khu dân cư nhằm giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp ban đầu ngay tại địa phương. Thực hiện hiệu quả hơn nữa việc phối hợp tổ chức đối thoại và tái đối thoại với nhân dân khi cần thiết. Đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng đơn giải quyết tồn đọng kéo dài, quá hạn và vượt cấp. Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò của mình trong Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các địa phương. Qua đó, năm 2020 đã tham gia giám sát tổng số 1.201 công trình, dự án và đã phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý 107 vụ việc. Các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện 1.914 vụ việc, trong đó, hòa giải thành công 1.534 vụ việc. Góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu các vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn tỉnh.
                                                                                         Thùy Linh
.