Đồng Tháp: Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2021

Thứ Bảy, 13/02/2021, 06:11 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2021. Theo đó, Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố, tập trung các nội dung trách nhiệm của thủ trưởng, đơn vị trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, tài sản đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; công tác tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung và việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động xổ số kiến thiết.
 
    Thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; thanh tra vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại, kiểm tra tính chính xác, khách quan các kết luận thanh tra của giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp huyện và chánh thanh tra sở, chánh thanh tra huyện. Thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra đúng quy định.
 
Các đại biểu tỉnh Đồng Tháp tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Các đại biểu tỉnh Đồng Tháp tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
    Thanh tra sở sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý Nhà nước; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc.
 
    Thanh tra cấp huyện sẽ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng; trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trách nhiệm của các đơn vị trong công tác tuyển sinh đầu vào lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn TP Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự.
 
    Cùng với đó, thanh tra cấp huyện cũng thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra chuyên đề diện rộng theo hướng dẫn; thanh tra vụ việc do chủ tịch UBND huyện, thành phố giao và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật…
 
    Thanh tra tỉnh tập trung xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. Xác định nguyên nhân, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đông người trên địa bàn và đề xuất các giải pháp phòng ngừa có hiệu quả; tăng cường vận động, giải thích, đối thoại, công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
                                                                                       Tiến Dũng
.