Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa: Một số kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5/2021

Thứ Hai, 17/05/2021, 14:37 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tham mưu Thường trực tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021; thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự bầu cử tại Ủy ban Bầu cử các huyện Bái Thước, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Thạch Thành và thị xã Bỉm Sơn; nghe báo cáo tình hình và giải pháp xử lý 42 vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, có nguy cơ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cần tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa  kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Đông Sơn (tháng 5/2021)
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Đông Sơn (tháng 5/2021)
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa: Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động thị đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng, giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn” do Ban Nội chính Trung ương tổ chức.
 
    Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tham mưu, phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân định kỳ tháng 4/2021; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển và các vụ việc được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức buổi đối thoại, tuyên truyền, vận động một công dân ở thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn chấp hành pháp luật Bản án số 07/2011/HSPT của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa; đôn đốc Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy Thường Xuân, Thiệu Hóa, Yên định về 04 vụ án, vụ việc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và 08 vụ án, vụ việc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.
 
    Đối với nhiệm vụ công tác tháng 5/2021, Ban Nội chính tỉnh ủy tập trung nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.
 
    Tập trung theo dõi, đôn đốc, tham mưu giải quyết 42 vụ việc theo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng quý I/2021; tham mưu triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan khối tư pháp, các địa phương, đôn đốc, xử lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; các vụ việc, vụ án dân sự, hành chính, hình sự vướng mắc, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; thực hiện tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định.
Tuệ Minh
.