Kon Tum: Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm

Thứ Ba, 18/02/2020, 15:23 [GMT+7]
    Trong tháng 01/2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp ở cấp mình, ngành mình; tập trung xử lý, giải quyết tốt các vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản, khoáng sản trái pháp luật. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của tôn giáo; đấu tranh triệt để xoá bỏ tà đạo Hà Mòn; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; tiến hành điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng đã phát hiện theo đúng quy định của pháp luật.
 
Một Phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Một Phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận, khởi tố 43 vụ/55 bị can; kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 27 vụ/71 bị can; phục hồi điều tra 04 vụ/04 bị can; tạm đình chỉ 04 vụ/01 bị can; đình chỉ điều tra 03 vụ/11 bị can; bắt 53 đối tượng. Tổng số vụ án hiện đang thụ lý điều tra 198 vụ/293 bị can.
 
    Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 50 vụ/117 bị can (cũ: 23 vụ/54 bị can; mới: 27 vụ/63 bị can). Đã xử lý, giải quyết 33 vụ/76 bị can. Trong đó: Truy tố chuyển tòa 32 vụ/64 bị can; trả hồ sơ để điều tra bổ sung 01 vụ/12 bị can. Còn lại đang giải quyết 17 vụ/41 bị can. 
 
    Tổng số án hình sự Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 42 vụ/55 bị cáo (cũ chuyền qua 02 vụ/12 bị cáo; mới 33 vụ/43 bị cáo), đã giải quyết 06 vụ/07 bị cáo, còn lại 36 vụ/48 bị cáo. Trong đó, án Hình sự sơ thẩm thụ lý 37 vụ/50 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 05 vụ/06 bị cáo; còn lại 32 vụ/44 bị cáo. 
 
    Đã triển khai 17 cuộc thanh tra, kiểm tra và kết thúc 15 cuộc với số tiền sai phạm 1.002.732.529 đồng. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN 301.452.149 đồng, thu hồi về đơn vị 57.479.336 đồng, truy thu thuế 212.258.524 đồng. Xử phạt vi phạm hành chính 72.870.897 đồng. Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm. 
 
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 208 đơn. Số đơn thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết là 114/208 (chiếm tỷ lệ 54,8% tổng số đơn nhận được, số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết là 45 đơn, số đơn trả lại và hướng dẫn công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết là 22 đơn, số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết 94/208 đơn và đơn nặc danh, mạo danh.
                                                                                                 Lê Hiếu
.