Ban Nội chính Trung ương: Thông báo tuyển dụng năm 2024

Thứ Tư, 12/06/2024, 11:09 [GMT+7]

    Thực hiện Kế hoạch số 177-KH/BNCTW, ngày 31/5/2024 của Ban Nội chính Trung ương về tuyển dụng công chức năm 2024 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Ban Nội chính Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2024 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Cụ thể xem Thông báo số 225-TB/BNCTW tại đây

.