Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên

Thứ Hai, 10/06/2024, 15:02 [GMT+7]
    Sáng ngày 10/6/2024, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên tổ chức Cuộc họp cho ý kiến vào nội dung Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và công tác chuẩn bị cho Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo theo quy định. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Cuộc họp; tham dự Cuộc họp có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh.
 
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Theo báo cáo tại Cuộc họp, 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sự nỗ lực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo. 
 
    Ban Chỉ đạo đã ban hành Chương trình công tác năm 2024 và tổ chức triển khai theo kế hoạch đã đề ra; kịp thời Thông báo Kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát; tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, nhất là các cơ quan chức năng đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm phát hiện các sai phạm để xử lý hiệu quả, nhất là trong giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo đã phối hợp phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện và hoàn thành một số công việc giúp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo đi vào nền nếp và hiệu quả. 
 
    Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau: (1) Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác này. (2) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và các Kết luận Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; chấp hành nghiêm Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo. (3) Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh; tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và chương trình, kế hoạch đã đề ra bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ. (4) Tiếp tục chỉ đạo xác minh, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án; xử lý các vụ việc kinh tế tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nhất là những vụ việc, vụ án được Ban Chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục rà soát, đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực mới phát hiện. (5) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xem xét, đánh giá, xếp loại lại đối với các tập thể, cá nhân tại thời điểm xảy ra khuyết điểm, vi phạm; bố trí lại cán bộ sau khi bị kỷ luật theo quy định.
 
    Tại Cuộc họp, các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã cơ bản nhất trí với các nội dung được trình; đồng thời, tập trung thảo luận phân tích, tham gia góp ý, bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo. 
 
    Kết luận Cuộc họp đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 6 tháng đầu năm 2024; đồng chí yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục nhũng tồn tại hạn chế, nhất là bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024. 
Vũ Mạnh Hà
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên)
.