Thành phố Hà Nội: Ban hành Kế hoạch kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024

Thứ Ba, 11/06/2024, 17:45 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024; nhằm tăng cuờng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; đánh giá khách quan, chính xác tính đồng bộ, hiệu quả của các biện pháp phòng, chống tham nhũng, các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định nhằm ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố.
 
Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tháng 5/2024
Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tháng 5/2024
    Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố giao Thanh tra thành phố tổ chức kiểm tra trách nhiệm đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Đan Phượng, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai trong việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; thời kỳ kiểm tra từ ngày 1/1/2011 đến 31/12/2023. Nội dung kiểm tra: Việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra thuộc trách nhiệm của chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thuộc đối tượng kiểm tra có liên quan đến việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; thời gian thực hiện kiểm tra trong quý III, IV-2024.
 
    Ủy ban nhân dân thành phố giao Thanh tra thành phố tổ chức kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ; Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Đống Đa, Sóc Sơn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố; Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc; Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy. Thời kỳ kiểm tra từ năm 2022-2023. Nội dung kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng gồm: Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (về đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai và quản lý trật tự xây dựng; hoạt động tài chính, ngân sách, mua sắm và quản lý tài sản công, huy động và sử dụng các khoản hỗ trợ, đóng góp; công tác tổ chức cán bộ; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo), xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác, việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Nội dung kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng gồm: Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (về đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai và quản lý trật tự xây dựng; hoạt động tài chính, ngân sách, mua sắm và quản lý tài sản công, huy động và sử dụng các khoản hỗ trợ, đóng góp; công tác tổ chức cán bộ; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo), xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác, việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu cuộc kiểm tra phải tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, nhũng tồn tại, sai phạm phải được kết luận cụ thể, quy rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý đúng pháp luật, phù hợp với thực tế và có tính khả thi. 
                                                                                        Quỳnh Hoa
.