Tỉnh ủy Ninh Bình: Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế về xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thứ Sáu, 07/06/2024, 15:16 [GMT+7]
    Chiều 06/6/2024, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế số 07-QC/TU, ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. 
 
    Qua 5 năm thực hiện Quy chế số 07-QC/TU, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng của tỉnh đã nghiêm túc triển khai, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện tốt Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nhìn chung, công tác phối hợp đi vào nền nếp, chặt chẽ, kịp thời, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, qua đó, góp phần giải quyết một số vụ việc khó, phức tạp, kéo dài của tỉnh. Các đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, đề xuất thụ lý, giải quyết bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin; ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết triệt để.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và nêu ra một số hạn chế, nguyên nhân, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt, các ý kiến đã tập trung vào tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, giải pháp hiệu quả để triển khai Quy chế trong thời gian tới.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế số 07-QC/TU đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu nắm vững những vấn đề khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong tỉnh, để có sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo, trùng lắp, đùn đẩy trách nhiệm; không để phát sinh điểm nóng, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
    Thống nhất cao với các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, thay thế Quy chế số 07-QC/TU cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời, nghiên cứu tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này. Đề cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, nhất là người người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường cơ chế thông tin công khai, minh bạch trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, phân loại đơn, thư; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết đơn, thư đã được phân loại, xử lý, chuyển giao đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết, bảo đảm đúng thời gian, trình tự, thủ tục và đúng quy định của pháp luật.  
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị phân công cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo dõi việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư theo quy định của pháp luật và Quy chế của Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ được phân công làm nhiệm vụ tiếp dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham mưu cho Tỉnh ủy quan tâm đến các chính sách cho đội ngũ làm công tác nội chính nói chung và công tác đơn, thư nói riêng, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
           Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.