Quảng Ngãi: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý II/2024

Thứ Tư, 03/04/2024, 16:31 [GMT+7]
    Ngày 03/4/2024, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.  
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, quý I/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp và đạt được nhiều kết quả. 

 

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Các cơ quan tư pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; công tác cải cách tư pháp được quan tâm tăng cường. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nói chung và các vụ án tham nhũng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nói riêng bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào bị kết án oan. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thực hiện nền nếp, chất lượng được nâng lên. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thường xuyên được quan tâm; chú trọng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Các vụ án lớn, nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng của tỉnh trong quá trình giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật nên bảo đảm kịp thời, nghiêm minh. Vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; công tác giám sát, phản biện xã hội đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực.
 
    Trong quý, ngành Công an đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không có án quá hạn. Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện tốt công tác xét xử, giải quyết các loại án; đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các vụ án tham nhũng và các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, tiếp tục thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực 02 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các báo cáo sơ kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp, bảo đảm thời gian, tiến độ. Tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc, vụ án phức tạp, góp phần ổn định tình hình.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý I và đề nghị các cơ quan trong khối nội chính lưu ý một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới: Tiếp tục chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh triển khai hoạt động có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch đã đề ra trong năm 2024. 
 
    Các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; những bức xúc, khiếu kiện đông người, kéo dài, phức tạp..., không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ. Đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; lưu ý các tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan “tín dụng đen”. 
 
    Tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp, định hướng thông tin trong đấu tranh với các luận điệu phản bác, các thông tin xấu, độc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Các cơ quan đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời nắm bắt thông tin trái chiều để chủ động định hướng, trao đổi, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Kịp thời báo cáo cấp ủy, người đứng đầu những nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền và đề xuất cụ thể những nội dung, vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.
 
    Chủ động phối hợp chuẩn bị các nội dung phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng có năng lực, trình độ, có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, đặc biệt phải thật sự liêm chính; hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
Mỹ Ngọc 
(Ban Nội chính Trung ương)
 
 
.