Long An: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Thứ Tư, 24/04/2024, 05:57 [GMT+7]
    Hằng năm, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Long An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.
 
    Qua đó, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy ban hành công văn về việc lãnh đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, mở các đợt cao điểm thi hành án dân sự, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia công tác thi hành án dân sự cũng như tăng cường công tác phối hợp các cấp, các ngành trong công tác thi hành án dân sự, qua đó, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao hằng năm.
 
Long An đối thoại nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
Long An đối thoại nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
    Giai đoạn năm 2021 đến hết tháng 02/2024, toàn tỉnh Long An đã thi hành xong tổng cộng trên 44.300 việc và 3.667 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 80,5% số vụ có điều kiện thi hành); công tác phối hợp cưỡng chế thi hành án ngày càng tốt hơn, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được cơ quan thi hành án tập trung giải quyết, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
 
    Tuy nhiên, thực tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đáng chú ý, một số vụ thi hành án phức tạp kéo dài nhiều năm chưa giải quyết xong, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan; công tác phối hợp giữa các ngành của tỉnh với địa phương trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính chưa thường xuyên; tiến độ giải quyết án liên quan đến tín dụng, ngân hàng có tập trung quyết liệt nhưng kết quả chưa cao; tình hình các vụ án dân sự, lao động, kinh tế, hôn nhân và gia đình ngày càng gia tăng...
 
    Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã tìm giải pháp, phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, nhằm đưa ra giải pháp, khả thi, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế với quyết tâm cao nhằm thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; tăng cường thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện đối với công tác thi hành án dân sự, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời các sai sót, vướng mắc, theo phương châm “việc gì có lợi cho dân, dù khó cũng phải cố gắng làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng phải hết sức tránh”.
Kim Long
.