Bình Phước: Triển khai, quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Thứ Bảy, 20/04/2024, 16:11 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Bình Phước vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai, quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 11 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và 111 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được quán triệt và triển khai Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quyết định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
 
Tiến sỹ Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương quán triệt và triển khai các chuyên đề tại Hội nghị
Tiến sỹ Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương quán triệt và triển khai các chuyên đề tại Hội nghị
    Cũng tại Hội nghị, Tiến sỹ Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương quán triệt và triển khai 03 nội dung: (1) Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; (2) Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (3) Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.
                                                                                     Thăng Quyết
.