Hà Nội: Tổng kết các vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị qua 40 năm đổi mới

Thứ Năm, 26/10/2023, 14:32 [GMT+7]
    Sáng 26/10/2023, Đoàn khảo sát nhóm 5 của Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong 40 năm đổi mới đã làm việc với Thành ủy Hà Nội để nghiên cứu, khảo sát các vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới tại thành phố Hà Nội. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết, Trưởng đoàn khảo sát; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Đoàn khảo sát chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự có đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; thành viên Đoàn khảo sát; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và một số Bí thư quận, huyện, thị ủy.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, mục đích khảo sát nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Hà Nội qua 40 năm đổi mới; qua đó, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Từ những thành tựu qua 40 năm đổi mới, đồng chí đề nghị, đại biểu dự Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá các nội dung: (1) Nhận thức lý luận và thực tiễn trong xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tuởng, đạo đức, tổ chức bộ máy,cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng,hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát... (2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng nói chung và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh nói riêng. (3) Về xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị (4) Về xây dựng vàhoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (5) Hoàn thiện và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; phát huy sức mạnh của Nhân dân; xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; (6) Công tác cán bộ, chính sách cán bộ, quy hoạch, đào tạo cán bộ và luân chuyển cán bộ của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy các cấp của Đảng.
 
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
    Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá, qua 40 năm đổi mới cho thấy, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó nhiều chủ trương, chính sách được Hà Nội đi đầu triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, như: Triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, trong đó thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường, đã khắc phục tình trạng cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu quả của bộ máy chính quyền cơ sở, góp phần làm thay đổi nhận thức lý luận về mô hình tổ chức chính quyền truyền thống; quyết liệt thực hiện đồng bộ chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và các đoàn thể nhân dân; công tác cán bộ có nhiều đổi mới, nhất là thực hiện đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ, thí điểm thi tuyển các chức danh quản lý; thực hiện xét tuyển đặc cách để thu hút cán bộ xuất sắc về công tác...
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Đồng chí đề nghị cần làm rõ một số vấn đề, như: Những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học rút ra trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua 40 năm đổi mới; những đột phá, đổi mới, sáng tạo và kiến nghị, đề xuất cụ thể từ thực tiễn của Hà Nội góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm rõ một số vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đặng Phước
.