Thanh tra Chính phủ: Tổ chức Hội nghị tập huấn "Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nâng cao hiệu quả kiểm soát minh bạch công"

Thứ Ba, 24/10/2023, 20:42 [GMT+7]
    Từ ngày 24-25/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Đại sứ quán Cộng hoà Pháp tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nâng cao hiệu quả kiểm soát minh bạch công”.
 
    Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ chương trình hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ và thực hiện Bản Ghi nhớ hợp tác đã ký kết giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và cơ quan chống tham nhũng của Cộng hòa Pháp năm 2023.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn
    Các đại biểu tham dự sẽ được nghe các chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp trình bày, trao đổi 03 nội dung: (1) Kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện Chiến lược Chống tham nhũng của Cộng hoà Pháp; (2) Kinh nhiệm về tổ chức kê khai, xác minh tài sản, thu nhập và xử lý tài sản, thu nhập có vi phạm phát hiện qua xác minh; (3) Đạo đức công vụ và việc kiểm soát xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn.
 
    Các chuyên gia Việt Nam truyền đạt 02 chuyên đề: (1) Một số chủ trương, định hướng và giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam trong thời gian tới; (2) Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và những vấn đề đặt ra hiện nay.
 
    Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao năng lực, cập nhật bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn mực đạo đức cho đội ngũ công chức thanh tra Việt Nam; góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, đặc biệt là giao lưu, trao đổi, chia sẻ về chuyên môn nghiệp vụ và thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp.
                                                                                                P.V
.