Đoàn khảo sát nhóm 5 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội

Thứ Năm, 26/10/2023, 16:36 [GMT+7]
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Đoàn khảo sát  phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 Đặng Phước

.