Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai Kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ Tư, 25/10/2023, 18:48 [GMT+7]

    Chiều ngày 25/10, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; các đồng chí thành viên Đoàn gồm các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính,  Bộ Tài nguyên  và Môi trường, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

     Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đồng Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng và lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương  Phó Trưởng đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những khâu then chốt quyết định hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Mục đích của cuộc kiểm tra lần này của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật và việc tổ chức thực hiện của các cấp, ngành và địa phương trong phạm vi cả nước. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở thực tiễn để Ban Chỉ đạo tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục sơ hở, bất cập, khó khăn, vướng mắc, từ đó tiếp tục khẩn trương hoàn thiện pháp luật theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, không sơ hở, để “không thể tham nhũng, tiêu cực”. 
 
 Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
    Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tuân thủ nghiêm Quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nội dung kiểm tra theo Kế hoạch, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu, trong giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu, trong hợp tác quốc tế về đấu thầu; trong phát triển, quản lý, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; quản lý tài sản nhà nước liên quan đến đất đai… theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Và kiểm tra kết quả thực hiện kiến nghị các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Đồng chí Phan Đình Trạc cũng đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, báo cáo, giải trình nghiêm những nội dung theo yêu cầu kiểm tra, góp phần giúp Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
                                                                              Thu Huyền
.