Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai Kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ Năm, 26/10/2023, 12:16 [GMT+7]
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
 Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thư ký Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thư ký Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thu Huyền

.